Nick:   Heslo:   
 
   Oznamy
   Plány
   Postrehy (Úvahy)
   Mládež
   História
   Kostolík
   Neverice
   Fotky
   Linky

 

   Upratovanie

 

   Miništranti

 

 


 


NEZABUDNITE!!!


Neverice


Kostol si veľkostatkári postavili v roku 1772, kedy bol v Ladiciach farár Tessányi. Vtedy ešte vežu nemal, pristavili ju neskôr. Vnútorná časť kostola sa postupne menila .Najskôr bol chór drevený v nižšie postavený. V roku 1906 postavili chór z tvrdého materiálu. Na chóre bola bol umiestený malý organ bez pedálov. Zvony sa zakúpili z verejnej zbierky. Pod kostolnou dlažbou sa nachádza krypta panstva Peteszlenyiho, ktoré bolo jeho patrónom Peteszlenyiho majetok v roku 1932 odkúpil Conlegner. V roku 1972 poznal kostol sv. Štefana novej podoby, keď sa svojpomocou pristavilo zákristie. V roku 1990 nastala snáď najvýraznejšia zmena v interiéri kostola, keď boli reštaurované obrazy, zariadenie a pribudol nový obraz - vierozvetcov sv. Cyrila a Metoda.

mp3 meditácie nad Božím slovom na každný deň

veRsa (c) 2006;

"margin: 0; padding: 0; border-width: 0" alt="WebZdarma.cz" />

veRsa (c) 2006;